Resilienz

???
noch Resilienz
oder schon Stumpfsinn